De kennisgeving over het wijzigen van de aanvraagformulieren van CHIPA

Sinds 1 december 2022 vereist de Chinese National Intellectual Property Administration dat de aanvrager die een handelsmerk aanvraagt ​​bij het China Trademark Office, een belofte doet zoals hieronder:

Aanvragers, agenten en bureaus die op de hoogte zijn van kwaadwillende aanvragen voor handelsmerkregistratie, valse materialen indienen of belangrijke feiten verbergen om administratieve bevestiging aan te vragen, zijn oneerlijk gedrag;ze beloven het beginsel van goede trouw te volgen en handelsmerkaanvragen voor gebruiksdoeleinden te behandelen, en de aangegeven items en de verstrekte materialen zijn waar, nauwkeurig en volledig;als ze weten dat de belofte vals is of als ze de belofte niet nakomen, zullen ze nadelige consequenties nemen, zoals opgenomen in het zwarte lijstsysteem en het dragen van straf.

Kijk voor meer informatie op de website van CNIPA:https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202211/t20221122_23774.html.


Posttijd: 22-nov-2022